SvinoeBaadelaug.dk | Havneudvalgsmøde 07/03-2017
17435
post-template-default,single,single-post,postid-17435,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Havneudvalgsmøde 07/03-2017

Fremmødt:  Bruno Pedersen, Henning S. Nielsen, Søren Christophersen, John Kjellerup og Michael Lindharth.

Mødet startede med at at vi gik rundt og fik et overblik.

Der blev drøftet en pæl, måske to skal udskiftes og det har været på tale om det skal være en træpæl frem for borerør, men det giver ikke et ensartet udseende i havnen at man blander forskellige pæle sammen, så det blev vedtaget at fortsætte med borerør, Søren C., har kontaktet Jan (Susanne), som vender tilbage med et par mulige og måske bedre løsninger.

Broerne ser fine ud og der skal ikke foretages yderligere med dem, bortset fra Henning S.N. ønsker at der sættes T-styk på et par haner så man kan tappe vand af til kaffe frem for en kugleventil som er tilfældet på den ene bro, der undersøges om andre haner har samme problem og det løses samme dag, da vandet skal lukkes nogle få minutter.

Jollen og tømmerflåden skal rengøres og bundmales og lidt oprydning mellem bådene så der ikke ligger så meget affald tilbage når bådene søsættes.

Blomsterkrukkerne gøres klar til at plante blomster i og flagstænger gøres rene og indbydende med nye flag.

Oprydning i gården, så det ikke ligner en materiel gård som kun bruges til opmagasinering af bla. Medlemmernes genstande, gården skal fremstå pæn og indbydende.

Huller i vejen skal ordnes og John K, vil se om han kan fremskaffe noget godt fyld.

Bøjerne rengøres og checkes samt bundmales så de er klar til at blive sat ud til arbejdsweekend (der er aftalt at dem fra havneudvalget som kan mødes i klubhuset den 16. marts kl. 09.00 møder op og får styr på dem)

John K. har en palle fliser (Herregårdssten el. lign) som han vil stille til rådighed så vi kan få lavet et pænt område ved indkørslen til affald med indhegning og det blev aftalt at det bliver lavet hen over sæsonen.

Bruno spurgte omkring maling indendørs i klublokalet og Søren C, har lovet at male det på en hverdag med spærre  samt maling af vægge og fodlister, han ønsker en hjælpende hånd af et par frivillige medlemmer, så det blev besluttet at det var en god ide og få lokalerne frisket op.

Mødet slut ca. kl. 17.45.