SvinoeBaadelaug.dk | Havneudvalgsmøde
16184
post-template-default,single,single-post,postid-16184,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Havneudvalgsmøde

Havneudvalgsmøde den 31.3.2015, Til stede: Bruno, Børge Michael (Misser), Henning og Freddy
Der var enighed at arbejdsdagen er gået rigtigt godt og mange af de presserende opgaver er blevet løst. Vi oplevede en rigtig god stemning på dagen, der blev arbejdet godt og effektivt. Tak til de mange fremmødte og opbakningen! Et godt klubarrangement hvor der også blev snakket på kryds og tværs. Det kan kun lade sig gøre med en god klubånd!! Allerede ved morgenkaffe/maden gik snakken og frokosten kl. 13.00 var kærkommen og veltilrettelagt. Dagen blev rundet af sidst på eftermiddagen med kaffe, lagkage og en pilsner. Tak til alle de fremmødte!
Fremmødt:
Michael (Misser), Heinrich (med gummeged mv!), Palle Mørk, Dan, Niels (Flensborg), Annette Hansen, Tove, Kirsten, Børge, Gert Hansen, Mogens (sømand), Finn Lundstrøm, Søren (Gulv), Jan (Smed), Poul (PL), Birthe, Per (Fisk), Søren Juhl, Bjarne, Gert Y., Elo, Leif, Villy, Bruno, Dan (VVS), Christian, Erik, Henning, Annette (frc), Jørgen Gas og Freddy
Udført på dagen:
Bøjer , bundmalet gjort klar og sat ud
Kompresserhus har fået tag, nedløb og er et det hele taget gjort færdig (mangler kun lidt maling)
Stabilgrus lagt på vej
Beskåret træer og planter langs vej
Slæbested renset
Sivkanten beskåret
Ukrudt fjernet
Blomsterkasser renset og beplantet
Stenmarkeringspæle renset
Begge terrasser rengjort, vinduer monteret og havemøbler vasket
Bimåler til vand på broerne monteret indendørs i klubhus, aflæst og plomberet så det nu lever op til myndighedernes krav. Vand tilsluttet og ny hane monteret på bro.
Klubhus malet, mangler skur og mindre stykke, samt borde og bænke
Udskiftet gangbrædder på broer, 25 skiftet .
Bro 1 behandlet gangbrædder (mangler mindre stykke)
Bro 2 Brohovet behandlet, (resten mangler)
El på broerne efterset, renoveret (Mangler en stander, og har nu fået oplyst at den gamle stander tættest mastekran slår fra i rengvejr)
Luftslanger mangler reparation
Mastekran er pt afmonteret og under renovation, får nye spil og sandsynligvis mulighed for at krøje, er i skrivende stund under overvejelse og eftersøgning af reservedele. Holdt et lille møde 1.4 ved Poul, Til sted, Henning, Børge, Bruno og Freddy
Bolværk mangler ved brohovede, en række
Opfølgning på manglerne:
Bolværk: Flemming Barfod, Henning og Bruno følger op!
Luftslanger: Misser, Børge og Bruno følger op!
Maling: Søren Gulv, Jan Smed, Børge og Freddy følger op, Flemming Båringblomster spørges og evt. flere, Der skal bevilges materialer!
Ref. Freddy 2.4.2015
Efterfølgende er skur og klubhus malet færdigt og stenmarkeringspælene er malet. Så vi har i år nået rigtig meget inden søsætningen. Flot klaret!
Referat fra møde i Svinø Bådelaugs havneudvalg den 24.2.2015
Til stede: Bjarne, Bruno, Børge, Michael (Misser) og Freddy
Bjarne (Formand) havde indkaldt mødet med det formål bl. a. at få styr på arbejdsdagen den 28.3.2015.
Vi gennemgik referat fra 10.2.2015 som tjekliste på de arbejdsopgaver der presser på. Kompresser er kommet i tørvejr, men der mangler færdiggørelse af tag. Bruno havde adgang til tagplader, Bjarne kontakter Villy for hjælp til at få taget gjort forsvarligt færdigt. Bjarne og Bruno følger op og indkalder evt. ekstra hjælp.
Herefter gik vi over til at drøfte arbejdsdagen den lørdag den 28.3.2015:
Vi blev enige om følgende:
Der mødes ind kl. 9.00, drøftelse af dagen og rundstykker, der vil også blive sørget for lidt frokost senere. Vi aftalte af vi forlods forsøger at organisere 4 grupper, med en række navngivne deltagere for at have en fast struktur på, så kan der tilmeldes arbejdsdagen yderligere i de forskellige grupper da der er brug for flere hænder.
Der skal meldes ud til medlemmerne at de skal mærke deres “genstande” henlagt i laden med navn og telefonnummer. Det der henstår tilbage vil blive bortskaffet, brændt, destrueret mv. Annonceres på Facebook, Hjemmeside og evt. E.Mail??
Oplæg arbejdsdag 28.3.15, mødetid kl. 9.00:
Der etableres 4 arbejdsgrupper:
Klubhus, hovedrengøring mv.
I skrivende stund har Børge (tlf. 51 74 54 56) lovet at være med på holdet (også evt. levering af rengøringsmidler) sammen med aktivitetsudvalget. Bruno koordinerer med udvalget og Børge og de finder evt. alternativ dato.
Sidste nyt er der planlagt dette arbejde til Søndag den 19.4.2015 kl. 10, man må påregne at klubhuset vil være lukket til arbejdet er afsluttet.
Broer, nye planker, maling af samme og luftslanger
Pt. Michael …sjak bajs på dagen, Bruno , Børge , Per , Freddy , Søren (tæppe), Heinrich, Henning Andersen.
Oprydning i skur/værksted Bjarne formand (tilsagn) og Jan Smed (tilsagn) kan efter efter behov indsættes andre steder
oprydning i laden, mærkning af hensat materiel?
Henning Damefrisør, Mogens Sømand og Gert Hansen
vedligeholdelse af pladsen
Palle Mørk, Christian Rasmussen, Anette og Dan
Herefter drøftede vi arbejdsformen:
Vi forsøger at organisere arbejdet på denne måde i år. Vi “vinger” af hvem der deltager i løbet af året, vurderer på det!
det er frivilligt arbejde, men deltagelse fra vor medlemskreds er en betingelse for driften af Lauget.
Andre aktive er selvfølgelig også velkomne. Af hensyn til forplejning, vil det være en god ide, at tilmelde sig hos Freddy 23397496
ref. Freddy den 26.2.2015